Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole jednostki w 2015 roku

L.p. Termin kontroli Kontrolujący Zakres kontroli
1 Luty/Kwiecień Państwowa Inspekcja Pracy

Prawo pracy 

BHP

ZFŚS

2 Kwiecień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Stan sanitarno-techniczny, rejestracji placówki, dokumentacja, dezynfekcja, sterylizacja, postępowania z odpadami i brudną bielizną.
3 Maj Wojewoda Opolski Kontrola dysponenta ratownictwa medycznego wraz z funkcjonowaniem dyspozytorni medycznej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
4 Maj/ Czerwiec OOW NFZ Kontrola dotyczy realizacji umowy numer 08R/20130/161/RTM/2015 z dnia 07.01.2015r.     w rodzaju ratownictwo medyczne, w tym zasad   i organizacji udzielania świadczeń, zatrudnienia  i kwalifikacji personelu, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.
5 Maj Archiwum Państwowe w Opolu Kontrola ogólna archiwum zakładowego jednostki.
6 Lipiec/Sierpień Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybrany zakresie.

2. Prawidłowośc gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w wybrnym zakresie.

3. Gospodarki finansowej - prawidłowość dokonywania zakupów i stosowaia procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozlicania umów  z tytułu dostaw i usług, powyżej wartości progu zamówień publicznych.

7 Listopad` Państwowa Inspekcja Pracy

Rekontrola

Prewencja wypadkowa

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2016
  przez: Przemysław Mirecki
 • opublikowano:
  03-02-2016 08:54
  przez: Przemysław Mirecki
 • zmodyfikowano:
  03-02-2016 09:22
  przez: Przemysław Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  odwiedzin: 1019
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4
NIP: 754-26-50-979 REGON: 000292445
Numer konta: 23124016331111000026519007

Dane kontaktowe:

tel.: 77 441 36 39
fax: 77 441 36 45
e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×